#sport #sportowiec #zdrowiesportowca #depresja #depresjasportowca #sportizdrowie #sportowezycie #wspieraniepsychiczna #psychologiawsporcie #psychologiasportu

028 O depresji z terapeutami Kasią Bilnik- Barańską i Danielem Melerowiczem