#sport #rodzicsportowca #wspieraniedziecka #wspieraniedzieckawsporcie #byćrodzicemsportowca #jak byćrodzicemsportowca

021 Jestem rodzicem sportowca. Kalina Kamińska- Sikorska